Werkwijze

Moniek start een opdracht met een inventarisatie van uw behoeften en komt altijd tot een concrete omschrijving van de opdracht. Op basis daarvan wordt door Moniek de opdrachtformulering opgesteld waarin ook de beoogde en realistische doorlooptijd worden opgenomen. Dit biedt duidelijkheid vooraf over het traject en de kosten.
Vertrouwelijkheid en geheimhouding staan voorop.